chat online 021 401 20 20Luni - Vineri 9:30 - 18:00
Print

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Partile contractante

DIRECT BOOKING SRL, cu sediul în Calea Grivitei nr 180 (Coral Business Center), parter, sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010751, cod unic de înregistrare RO27339247, titulara a Licentei de turism nr. 5825, pentru Agentia de Turism DIRECT BOOKING, cu sediul în Calea Grivitei nr 180 (Coral Business Center), parter, sector 1, Bucuresti (200m de Metrou Basarab, 10m statia Stoica Ludescu RATB), Cod Postal 010751, telefon: 021 401 20 20, fax: 0372899163, email: office@directbooking.ro, website: www.directbooking.ro, reprezentata prin Dorel Vlad în calitate de administrator, denumita în continuare Agentia,

si turistul/reprezentantul turistului,

domnul/doamna_______________________, domiciliat/domiciliata în ____________________, telefon fix _________________ mobil __________________, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria _____________________ , eliberat/eliberata de _______________________ la data de _________________________, au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata. Confirmarea disponibilitatii unei comenzi plasate in site nu reprezinta o rezervare. Comanda va deveni rezervare ferma dupa achitarea avansului minim sau integral si dupa confirmarea rezervarii. In cazul in care furnizorul nu mai poate confirma rezervarea suma achitata va fi restituita integral sau se vor oferi variante alternative similare in functie de disponibilitatea existenta din regiune.

II. Pretul

Pretul contractului este_____________si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. __________

1. Pentru serviciile interne plata se face in RON. Preturile specificate in valuta se vor calcula in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau la cursul de schimb valutar impus de unitatea de cazare.
2. Pentru serviciile turistice externe plata se va efectua fie in EUR, fie in RON. In cazul in care plata se va efectua in RON se aplicare taxa de risc valutar de +2% fata de cursul BNR din ziua efectuarii platii.

3. Nerespectarea de către turist a termenelor de plată da dreptul agentiei sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

III. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, exceptie fac cazurile de suprarezervare (overbooking) care nu pot fi controlate de catre agentie, prevazute sau evitate.

2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de _______ zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

6. Clasificarea hotelurilor si a pensiunilor din oferta Agentiei are la baza informatiile furnizate de catre unitatile de cazare si poate fi subiectul schimbarii clasificarii oficiale, independenta de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute, in toate celelate cazuri situatia nu poate fi imputabila agentiei.
7. Overbooking (suprarezervarea). In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa anunte turistii in cel mai scurt timp de aparitia unei astfel de situatii si sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul.
8. Alocarea camerelor catre clienti se face strict de catre receptia hotelului, in afara de cazul in care a fost confirmata si platita la rezervare o camera in mod special - camera care este nominalizata expres in documentele de cazare cu numar/ pozitia/ vedere in unitatea de cazare. Agentia nu este responsabila de distribuirea camerelor in unitatile de cazare.

IV. Drepturile si obligatiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

1.1. In cazul ofertelor speciale,mai ales a celor de Inscrieri Timpurii - « Early Booking » cesionarea contractului este posibila doar daca aceasta se face in perioada de valabilitate a ofertei speciale, si cu acordul furnizorului de servicii in prealabil in caz contrar cesionarea nefiind posibila.
2. Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor din tara de destinatie. Unitatile de cazare au dreptul de a alege/ stabili/ modifica ora de incepere a cazarii (check-in) si ora maxima de eliberarea camerelor (check-out). In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in Romania ora de «check-in» poate fi stabilita intre orele 12:00 - 18:00, iar ora de eliberare a camerelor intre 11:00 - 12:00. Depasirea orei maxime de eliberare a camerelor (situatia de «late check-out») se taxeaza si turistului ii revine obligativitatea de a achita contravaloarea taxei.

3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

3.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotarârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

3.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

3.3. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a facut din vina turistului.

4. In cazul aparitiei situatiei de Overbooking (suprarezervare), situatie care nu putea fi anticipata sau prevenita si care nu-i poate fi imputabila agentiei, turistul are dreptul:a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract. Orice crestere a numarului de nopti a sejurului turistilor trebuie solicitata cu cel putin 24 de ore lucratoare inainte de data initiala de incepere a sejurului si poate deveni valabila doar cu acordul hotelului. Confirmarea cazarii la acelasi pret este posibila numai dupa acceptul in prealabil al furnizorului.

6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. Exceptie fac cazurile unde taxele de statiune se achita in prealabil prin intermediul agentiei si vor fi mentionate pe documentul de calatorie (voucher).

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate cat si a participantilor la calatorie, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de tratament, acesta este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor asigurari sociale la zi. In cazul in care la receptie se vor prezenta mai multe persoane decat cele mentionate in voucherul emis de agentie sau vor aparea neconcordante cu privire la varstele declarate ale copiilor, turistul este obligat sa achite cheltuielile suplimentare sau sa accepte refuzul de a nu putea caza persoanele ce nu au fost mentionate in rezervare. Agentia nu raspunde pentru persoanele nedeclarate sau datele de nastere eronat comunicate, daca actele de identitate prezentate la receptie nu corespund cu cele mentionate in voucher, responsabilitatea revine turistului in rezolvarea situatiei.
8. "No Show". In situatia in care turistul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare in ziua de incepere a sejurului specificata in documentele de cazare (voucher/biler de odihna si tratament), acesta este obligat sa anunte in cel mai scurt timp posibil Agentia, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil - sa anunte imediat hotelierul. Agentia va face tot posibilul pentru a pastra rezervarea la aceeasi unitate de cazare, incepand cu cea mai apropiata data de intrare posibila, turistul suportand eventualele penalizarile ce ar putea fi solicitate de catre hotel . In cazul in care agentia sau hotelierul nu este informat in prealabil in timp util, camera poate fi eliberata fiind considerat "No Show", neprezentare la cazare.
9. Turistul este obligat sa achite orice paguba materiala produsa hotelului direct reprezentantilor hotelului inainte de eliberarea camerelor. Turistul este obligat sa respecte politica hotelului cu privire la prestarea serviciilor (de alimentatie, orarul de deschidere a diverselor spatii de relaxare etc.) si sa aiba un comportament adecvat fata de personalul si angajatii unitatii hoteliere, hotelul isi rezerva dreptul de a anula orice prestare de servicii in cazul in care clientul nu se poate angaja intr-un comportament adecvat si civilizat, in acest caz agentia nu poate decat sa incerce medierea conflictului si incercarea de restituire a sumei achitate de client.

V. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a) 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii;

b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecarii;

c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

d) Modificarile aduse comenzii initiale (perioada, hotel, numar si tip de camere, clienti) sunt acceptate doar cu acordul furnizorului de servicii in caz contrar sunt considerate anulari si se penalizeaza in conformitate. Confirmarea modificarilor aduse unei comenzi se va face la disponibilitatea existenta si tariful din acel moment.

e) Conditiile de mai sus nu sunt aplicabile rezervarilor efectuate pentru OFERTE EARLY BOOKING si alte OFERTE SPECIALE. Astfel, in cazul anularilor serviciilor rezervate in conditii Early Booking si Oferte Speciale penalizarile sunt de 100% din momentul rezervarii acestora si achitarii avansului. Orice modificare adusa unei rezervari aflate in oferta speciala se va face cu acordul furnizorului de servicii, daca aceasta modificare este permisa, atunci confirmarea rezervarii se va face la disponibilitatea existenta din momentul modificarii si la tariful din acel moment, de cele mai multe ori anulandu-se reducerea initiala.

2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.

6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.

7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

8. Situatiile de imbolnaviri grave inainte de inceperea sejurului sau in timpul sejurului se vor anunta Agentiei in cel mai scurt timp, iar documentatia justificativa emisa de catre institutiile sanitare abilitate cu privire la problema aparuta se vor transmite in cel mai scurt timp Agentiei. Agentia va face tot posibilul pentru recuperarea sumelor pentru serviciile neprestate, urmand sa returneze turistului aceste sume imediat dupa recuperarea lor de la prestator.

9. In cazul anularii survenite dupa emiterea biletului de avion sau biletului de autocar se vor percepe penalizari conform regulilor companiei aeriene sau transportatorului cu care a fost validat respectivul bilet. Agentia intelege sa fie responsabila pentru orice actiune sau omisiune a propriului personal, dar nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele embargouri, raniri, stricaciuni, pierderi, intarzieri sau iregularitati cauzate pasagerului de anulari sau intreruperi ale calatoriei datorate vremii proaste, grevelor, razboiului sau oricarei alte cauze aflate in afara propriului control. Vaccinarile care sunt necesare pentru anumite destinatii sau in anumite perioade intra in responsabilitatea si cheltuiala personala a pasagerului.

10. In cazul in care turistii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, turistii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, agentia va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul.

VI. Reclamatii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, si va fi depusa in timpul perioadei de sejur, la Receptia hotelului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). In cazul imposibilitatii solutionarii problemei pe cale amiabila, acest document de sesizare trebuie semnat de reprezentantii unitatii de cazare pentru a confirma faptul ca s-a luat cunostinta de catre conducerea hotelului despre problemele aparute si ca acestea nu au fost solutionate pe cale amiabila. Sesizarile depuse ulterior catre Agentie/Hotel/Restaurant nu vor fi luate in considerare.

2. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, impreuna cu sesizarea de la unitatea de cazare, in termen de maximum 2 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Agentia, in termen de 15 zile calendaristice, va comunica turistului despagubirile care i se cuvin. Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare nici o reclamatie transmisa dupa trecerea celor 2 zile calendaristice de la incheierea calatoriei (check-out).

VII. Asigurari - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG din localitatea Bucuresti str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, telefon +40-21-4057420, fax +40-21-3114490 conform polita asigurare seria I nr. 29471 din 23.10.2014. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. Documentele contractuluise constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;

b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.

IX. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

Agentia
DIRECT BOOKING
Turist,

_______________________