Theaters in Greece - landmarks

Offers Greece

List of interesting landmarks in Greece


Herod Atticus Odeon

Herod Atticus Odeon

Greece, GreeceCelebrul Odeon al lui Herod Atticus domină sfârșitul vestic pe panta sudică a Acropolei. A fost al treilea Odeon construit în vechea Atena după Odeonul Pericles pe panta sudică (secolul al V-lea) și Odeonul Agrippa din vechea Agora (15 î.Hr.). Construcția monumentului din secolul al II-lea a fost sponsorizată de Tiberius Claudius Herod Atticus, descendenți ai unei importante familii ateniene și un binefăcător; el a acționat astfel în amintirea soției sale Regilla, care a murit în anul 160 d.Hr. Data exactă a construcției nu este cunoscută, dar a fost construită cu siguranță cândva după moartea lui Regilla și 174 d.Hr., când călătorul și geograful Pausanias a vizitat Atena și sa referit la monument cu mare admirație. The famous Herod Atticus Odeon dominates the western end on the south slope of the Acropolis. It was the third Odeon constructed in ancient Athens after the Pericles Odeon on the south slope (fifth century) and the Agrippa's Odeon in the ancient Agora (15 BC). The construction of the monument during the second century AD was sponsored by Tiberius Claudius Herod Atticus, renowned offspring of an important Athenian family and a benefactor; he thus acted in remembrance of his wife Regilla, who died in 160 AD. The exact date of construction is unknown, but it was certainly built sometime after Regilla's death and 174 AD, when the traveller and geographer Pausanias visited Athens and referred to the monument in great admiration.

Booking and accomodation near