Biserica Sfantul Nicolae - Fagaras - prezentare si imagini

Biserica „Sfântul Nicolae", ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, a fost înălţată cu daniile domnitorului si ale soţiei sale Doamna Marica, după cum arată inscripţia de la intrare, între 17 iunie 1697 si 30 septembrie 1698.

Pictura din naos si altar a fost făcută de Preda Zugravul din Câmpulung. Pronaosul a fost pictat pe cheltuiala Jupanului Nitu Pătraşcu - cinstit meşter bătrân" din breasla timarilor. Din anul 1721 păstrează în interior frumoase picturi murale.

Biserica are un plan dreptunghiular alungit cu pridvor, pronaos si naos, încheiat cu absida semicirculară în interior, poligonală în exterior. Deasupra pronaosului se ridică turnul clopotniţei. Pridvorul, absida altarului, precum si toate încăperile sunt prevăzute cu cupole. Usa splendid sculptată are deasupra pisania, în mijlocul căreia se află stema Ţării Româneşti. Ferestrele sunt împodobite cu sculpturi în piatră. Cornişa de sub acoperiş si stâlpii octogonali din tindă aparţin stilului brâncovenesc. Iconostasul din lemn, cu porţiuni poleite cu aur este împodobit cu sculpturi si picturi.

Modelul acestei biserici este capela Palatului Brâncovenesc de la Mogoşoaia ridicată în 1688. La rândul ei, biserica din Făgăraş a fost modelul după care meşterii din satele din jur s-au inspirat la ridicarea multor monumente în satele fagărăşene.

Biserica a fost renovată în 1921-1922 si în prezent este declarată monument de arhitectură.

Sursa informatiei prezentate