Drumul Vinului Dealu Mare - prezentare si imagini

Existenţa viilor pe acest teritoriu este confirmată de săpăturile arheologice, resturile ceramice şi toponimia care atestă prezenţa plantaţiilor viticole din cele mai vechi timpuri.
Primele documente scrise despre existenţa culturii viţei de vie în această parte a ţării datează din secolele XIV şi XV.
De-a lungul timpului, cultura viţei de vie a devenit o tradiţie transmisă din generaţie în generaţie, ea făcând parte din modul de viaţă al satelor de podgoreni. Viile reprezintă și un mod de valorificare economică a terenurilor mai puţin fertile ale dealurilor.

Sursa informatiei prezentate