Rezervația naturală Mlaștina Iezerul Mare - prezentare si imagini

Aria protejată reprezintă un ochi de apă drenat de pâraiele Valea Zăvoare și Valea Cheii înconjurat de mlaștini oligotrofe, ce adăpostește o vegetație diversificată specifică turbăriilor și o faună reprezentată de o gamă variată de mamifere, păsări și reptile.

Sursa informatiei prezentate