Biserica de lemn din Poienile Izei - prezentare si imagini

Biserica a fost construită din grinzi de brad. Altarul pătrat este mai strâmt decât planul dreptunghic al corpului principal al bisericii, aşa cum este tipic pentru bisericile mai vechi. S-a dedus din detalii arhitecturale că biserica originală era mult mai scundă şi că a fost înălţată mai mult în secolul al XVIII-lea. Edificiul este unul dintre cele opt biserici incluse în Lista Internaţională a Moştenirilor a UNESCO.

Biserica are un acoperiş cu două rânduri de streşini, deşi altarul are acoperişul propriu, un pic mai coborât, ca de obicei. Portalul, care a fost adăugat ulterior, are acoperişul ieşit în afară. O turlă cu acoperământul conic încoronează edificiul. Gheorghe din Dragomireşti a pictat biserica într-un stil post-bizantin în 1794. Picturile sunt foarte bine conservate şi includ scene mari în chenare simple. Culorile sunt mai importante pentru unitatea picturilor decât compoziţia propriu-zisă a scenelor. Inscripţiile pictate sunt pline de informaţii din perioada când domniei împăratului habsburg Francisc. Intrarea în biserică se face printr-o uşă dublă pictată frumos, a cărei parte superioară înfăţişează figurile Sfinţilor Petru şi Pavel, iar partea de mai jos – viţa de vie agăţătoare. De asemenea, tocul foarte larg al uşii este decorat cu plante agăţătoare şi cu un înger pe fiecare parte.

Principala temă din pronaos este Judecata de Apoi, una din cele mai complexe fresce din Maramureş. Diferite grupuri sunt înfăţişate pentru a înfrunta Judecata, de obicei mulţi străini printre cei condamnaţi, precum turcii, tătarii, arabii şi ţiganii, sau oameni imorali, precum mincinoşii, escrocii şi invidioşii. Scena acoperă nu doar peretele vestic, ci şi cei nordic şi sudic. La un moment dat, s-au făcut deschideri în peretele dintre pronaos şi naos pentru a permite tuturor să asiste la slujbe. Naosul este foarte înalt. Bolta a fost îngustată prin folosirea grinzilor pe fiecare parte. Pe ea se află reprezentarea Sfintei Treimi. Pe pereţi se află scene din Noul Testament, înfăţişând Viaţa şi Patimile lui Iisus. De asemenea, sunt numeroase scene din Vechiul Testament. Una din scene, unică în zonă, îl arată pe Iisus în chip de pelican care îşi hrăneşte puii cu sângele inimii Sale.

Sursa informatiei prezentate