Biserica romano - catolica Sfantul Anton de Padova - Campina - prezentare si imagini

Biserica, cu o suprafatã de 212 mp (18x12m), are stil romanic, cu pronaos, naos, presbiteriu si înãltimea maximã din interior 10 m. Are un turn cu un clopot (a rãmas doar cel mic, de 2 tone, din trei câte au fost initial), si este acoperitã cu tablã. Zidãria este din piatrã, blocuri de carierã Albesti Muscel, cu ancadramentul usilor si ferestrelor din piatrã de la Rusciuk (Bulgaria).

În pronaos, se aflã vitraliul reprezentând botezul lui Isus Cristos, douã aghiazmatare (vase cu apã sfintitã) din marmorã albã si o cristelnitã monumentalã (baptiseriul) din marmorã de Carrara (Italia). În interior, se aflã trei altare, unul central mai mare în presbiteriu, pe care se celebreazã zilnic Sfânta Liturghie, si douã lateral, în fatã. Altarele sunt de marmorã neagrã si coloratã. Tot în presbiteriu, în fundal, se aflã un grup de trei statui: în centru, cea a Sfântului Anton de Padova cu Pruncul Isus în brate, patronul bisericii din Câmpina; la stânga, statuia Sfintei Varvara, iar în dreapta, statuia Sfântului Iosif. În ferestrele de lângã altar se aflã 2 vitralii care reprezintã 2 îngeri în adoratie. De asemenea, în partea din stânga, în planul din fatã, se aflã amvonul decorat cu basoreliefurile celor patru evanghelisti. Statuile si amvonul provin din atelierele Stufflesser Gardena (Italia). În planurile laterale ale arcadei de deasupra altarului se aflã din anul 2001 douã picturi mari cu temele : Isus ne învatã si Isus ne hrãneste.

În naos se aflã coloanele, brâul interior si ornamentele în stucaturã finã. În stânga, fatã, se aflã o mare picturã în ulei, imagine clasicã: Isus pe Cruce. În dreapta, un mare basorelief reprezentând grupul edenic cu Maica Domnului (Ajutorul crestinilor - Auxilium christianorum). Pe peretii laterali, de fiecare parte câte 7, în basorelief, se aflã 14 imagini reprezentând suferintele lui Isus Cristos pe Calea Crucii (Via Crucis).
În sãrbãtoarea Pastelui a anului 2000 s-a binecuvântat basoreliful încadrat în arcada din spate reprezentându-l pe Isus Cristos înviat. Tot în anul 2000 se monteazã vitraliile din altar reprezentând îngerii stând în adoratie.

Biserica astfel renovata a fost sfintita de catre Arh. Mitropolit de Bucuresti, Dr. Ioan Robu impreuna cu mai multi preoti in ziua de 28 aprilie 2001, cu ocazia administrarii tainei mirului in Biserica Romano-Catolica din Campina.

Potrivit lucrãrii "Aus Rumänien" a Arhiepiscopului Raymond Netzhammer, biserica figureazã ca "al doilea monument arhitectonic din România". Conform Comisiei de Stat a Monumentelor Istorice, biserica este "monument unicat ca originalitate si frumusete".

Sursa informatiei prezentate