Castrul roman Pelendava - prezentare si imagini

Pelendava a fost vechea capitală a tribului dacic al pelilor.

Localitatea Craiova este atestată documentar în varianta Pelendova, pe harta numită Tabula Peutingeriana, o copie medievală a unei hărți romane executate în jurul anului 225 din inițiativa împăratului Caracalla.

La începutul secolului al II-lea romanii au construit la Pelendava un castru, întâi din valuri de pământ întărit (în timpul împăratului Traian), apoi din piatră și cărămidă (în timpul lui Hadrian). Datorită protecției castrului roman și a garnizoanei militare, Pelendava romană a cunoscut o viață înfloritoare.

Vestigiile Pelendavei se gasesc și azi în Craiova, in cartierul Mofleni.

În pisania mănăstirii Coșuna (1442-1443.) se menționează că la construcția bisericii s-a folosit piatra (pentru temelie) și cărămida castrului.

Toponimul Pelendava (Pelendova) este un cuvânt compus, cu prima componentă derivată din cuvântul indoeuropean prezumtiv *peled- „umed; a curge” (legat de așezarea în lunca Jiului) și a doua componentă fiind termenul dacic dava (sau deva) „așezare, sat, localitate”, din prezumtivul indoeuropean *dhe-u-a.

Sursa informatiei prezentate