Catedrala Sfantul Ioan Botezatorul Ploiesti - prezentare si imagini

Biserica din cărămidă construită între anii 1840-1842, dăinuie şi astăzi cu unele modificări în ceea ce priveşte arhitectura, cât şi elementele de rezistenţă.
A doua etapă în istoria bisericii începe în 1922, când reprezentanţii cetăţenilor, ai autorităţilor civile, militare şi bisericeşti, au hotărît să înalţe un monument dedicat eroilor prahoveni din războiul de întregire a neamului 1916-1919, în forma unei clopotniţe , care să formeze un întreg cu corpul principal al bisericii şi să-i servească drept faţadă triumfală.

Lucrările au început la 18 noiembrie 1923 şi au durat până la 10 mai 1939. Clopotniţa - monument are o înălţime de 55 m, fiind cea mai înaltă construcţie de acest gen din judeţ.

Pisania din 1971, face referire la istoria bisericii: "Prima biserică cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul s-a ridicat pe acest loc, în anii 1810-1811. Fiind mică şi pare-se din lemn, după 30 ani, in anii 1840-1841, s-a ridicat in locul ei, cea de azi-corpul vechi. În anul 1923, s-au pus temeliile clopotniţei actuale şi s-a hotărât atunci - prin consensul unanim al reprezentantilor autorizaţi ai obştei enoriei orasului, judetului şi ţării - să se ridice o nouă biserică şi să fie socotită de-a pururi: CATEDRALA MONUMENT AL EROILOR PRAHOVENI DIN RAZBOIUL DE INTREGIREA NEAMULUI 1916-1918. Gândul acestui prinos de recunoştinţă s-a înfăptuit parţial şi formează o permanentă preocupare până la totala înfăptuire. Fie ca pilda eroilor in amintirea cărora s-a edificat acest monument să constituie pentru totdeauna izvod de înţelepciune şi indemn de dăruire pentru neam şi pentru lege. S-a facut această însemnare în anul 1971"

Sursa informatiei prezentate