Cetatea de Scaun a Sucevei - prezentare si imagini

Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XlV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică), în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci.

Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I Mușat și a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare. În prezent, Cetatea Sucevei se află în ruine.

Cetatea de Scaun a Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004.
Este alcătuită din următoarele 4 obiective:
Fortul Mușatin - datează din sec. al XIV-lea
Incinta exterioară - datează din perioada 1476-1478
Șanț de apărare - datează de la sfârșitul sec. al XV-lea
Zid de contraescarpă - datează din a doua jumătate a sec. al XV-lea

La acestea se adaugă un sit arheologic, Platoul din fața Cetății de Scaun, care este localizat la "Câmpul Șanțurilor", la marginea de est a orașului și pantele de nord ale dealului și datează din epoca medievală (sec. XIV-XVII).


Sursa informatiei prezentate