Manastirea Cheia - prezentare si imagini

Aflata in mica depresiune de la poalele munţilor Ciucaş, într-un minunat cadru natural, la confluenţa Telejenelului cu pârâul Tâmpa, aproape de Pasul Bratocea, (frontiera ce separa odinioara Valahia de Transilvania) mânăstirea Cheia a avut un rol important în menţinerea legaturilor frăţeşti între românii de pe cele două părţi ale Carpaţilor. Manastirea Cheia dateaza din 1770, cand ciobanii din Sacele- Brasov ridica aici un schit de lemn, ce a fost distrus de turci in 1777.
A fost ridicat un nou schit in 1880, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", dar a fost distrus si acesta de un incendiu in 1832.
Biserica actuala a fost construita in 1835, de doi frati transilvaneni, egumenul Damaschin si Justin Barsan, pe terenul donat de marele vornic Mihai Ghica si a fost sfiintita la 20 iulie 1839, primind hramul "Sf. Treime"..
Din punct de vedere arhitectural, Mânăstirea Cheia aparţine stilului tradiţional muntenesc, cu pridvor specific arhitecturii românesşti. Este o construcţie masiva de 23 de metri lungime şi 6,5 metri laţime, cu trei turnuri, care conferă eleganţă monumentului, operă a meşterilor locali. Fresca interioară şi cea exterioară , terminate la 26 august 1839 sunt opera pictorului Naum Zugravul.
Iconostasul din lemn sculptat şi aurit, o remarcabilă operă de artă, a fost realizat de meşteri vienezi în stil baroc, fiind donaţia vrednicului episcop Chesarie al Buzăului. Icoanele împărăteşti, de o mare frumuseţe, sunt opera renumitului pictor român Gheorghe Tattărăscu .
De jur împrejurul bisericii se află chiliile călugărilor , în partea vestică a incintei se află clopotniţa, iar in partea nordică se află Paraclisul cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, ridicată între 1924-1927 de către stareţul Grigorie Georgescu. Paraclisul, în formă de cruce a fost pictat în ulei în stil neobizantin de către pictorul Grigore Cepoiu din localitatea Izvoarele – Prahova, Iconostasul, sculptat în lemn de cireş de sculptorul Profilescu, precum şi stranele sunt veritabile opere de artă.

Sursa informatiei prezentate