Rezervatia Naturala Arpasel - prezentare si imagini

Având o suprafaţă de 736 ha, Rezervaţia Arpăşel, este situată pe versantul nordic al Munţilor Făgărăş, cuprinzând etajul alpin, subalpin şi montan superior, de la 2.500 m la 1.000 m altitudine. Vegetaţia este formată din păduri de amestec, molidişuri, afin, jnepenişuri, fitocenoze saxicole, ferigi, iarba roşioară, sălcii pitice, piciorul cocoşului, degetăruţ, steregoaie, omag şi păiş.

Dintre rarităţile floristice merită semnalate : aiul de munte (Allium victorialis), zânişoara (Callianthemum coriandrifolium), flămânzica (Draba kotschyi), ghinţura (Gentiana punctata), vârtejul pământului (Pedicularis oederi, P. exaltata), ochii şoricelului (Saxifraga adscendens, S. moschata, S. luteo-viridis), iarba neagră (Scrophularia laciniata), clopoţei (Symphyandra wanneri).

Aici putem descoperii si vegetatia tipica zonei Fagaras ca, Alunul sălbatic (Corylus Avellana) - părtaş al minunatelor întâmplări din poieniţele acestor falnici munţi ,Salcâmul (Robinia Pseddocacia) - cu floarea lui parfumată este mereu în straie de nuntă, Trifoiul roşu (Trifolium Pratense) - varianta mai atrăgătoare a fratelui purtător de noroc, Pinul roşu (Pinus Sylvestris) - un adevărat Făt-Frumos al acestor poieniţe.

Sursa informatiei prezentate