Teatrul Vechi Arad - prezentare si imagini

Clădirea, ridicată în stil neoclasic, există în centrul oraşului Arad încă din luna mai 1817.

Data exactă a inaugurării nu se cunoaşte încă. Este sigur că în toamna anului 1817, în luna noiembrie, aici şi-a desfăşurat activitatea trupa de teatru german condusă de Cristofor Kun. Primul eveniment de seamă al teatrului, imediat după inaugurare, a fost prezentarea pe scena Thaliei, la 27 februarie 1818, a unui spectacol în limba română, de către elevii Preparandiei arădene manifestare, care se încadrează în rândul primelor reprezentaţii teatrale româneşti în ţara noastră. Departe de a fi un act cultural izolat, reprezentaţiile au fost continuate în anii următori.

Existenţa unei clădiri permanente, în decursul anilor, a adus pe scena sălii de spectacole numeroase trupe de prestigiu şi o serie de artişti ca Derynné în 1818, Treuman în 1845, sau Johan Strauss fiul în concertul din 1847.

Anii de după 1848 reprezintă perioada cea mai rodnică din istoria vechiului teatru. În această perioadă, demn de remarcat este faptul că, în anii 1868,1870 şi 1871, pe scena teatrului au poposit la Arad, în turnee triumfale, formaţiile teatrale româneşti conduse de Mihai Pascaly şi Matei Millo. În cadrul acestor trupe activa ca sufleur şi marele nostru poet Mihai Eminescu. În anul 1873 vechiul teatru al lui Hirscl se închide. Aceasta se datoreşte faptului că în 1874 se deschide stagiunilor sala de spectacole din actualul teatru.

În 1907, la 30 noiembrie, în clădirea vechiului teatru, se inaugurează primul cinematograf din Arad, sub denumirea de "Urania", unul din cele mai vechi cinematografe din ţară. În sala cinematografului "Urania", la 16 aprilie 1913, are loc prima reprezentaţie a unui film românesc şi anume "Războiul Independenţei". Filmul a fost rulat timp de patru zile consecutive, cu câte patru reprezentaţii zilnice. În anul 1917, sala de spectacole, a primit forma pe care o are în zilele noastre. Odată cu apariţia filmului sonor, cinematograful "Urania" se închide, fiindcă sala nu corespundea noilor condiţii de proiecţie, prezentând pericol de incendiu.

La 1 Decembrie 1933, cinematograful "Urania" se redeschide, având pe ecran un film sonor cu celebrii Pat şi Patachon. Cinematograful îşi continuă activitatea până în anii 80, când este închis, datorită stării precare a clădirii.

În momentul de faţă, clădirea se află în patrimoniul autorităţilor locale, care şi-au propus să restaureze acest valoros edificiu cultural arădean şi să-i redea, pe cât va fi posibil, aspectul iniţial.

Sursa informatiei prezentate